ÜRÜNLER

Temizleme makinelerinden gelen hava içerisindeki toz ve diğer hafif maddelerin tutulmasını sağlar.
- Toz aspiratöründen gelen ve toz ihtiva eden hava teğetsel olarak siklona verildiği zaman kesit genişlemesi sonucu hızını kaybeden hava içinde bulunan tozlar yer çekimiyle düşerken temiz hava tahliye olur.
- Böylece fabrika dışına verilen havanın da çevreye olan etkisi en aza indirilmiş olur.

Toz Siklonu
TEKLİF İSTE