ÜRÜNLER

Taş ayırma makineleri un fabrikalarında buğdayın içindeki taş, metal, cam toprak gibi özgül ağırlığı buğdaydan farklı olan malzemelerin ayrılmasında kullanılır.
- Özellikle kuru sistem temizleme ünitelerinin vazgeçilmez makinesidir.
- Taş ve benzeri maddeler buğdayın içine tabiattan kolayca girebilmektedir.
- Bu maddeleri buğdayın içinden ayırma işlemi yapılmaz ise öğütme neticesinde un yada kül oranları değeri yüksek çıkar. Bu da istenmeyen bir özelliktir.

Taş Ayırıcı
TEKLİF İSTE