ÜRÜNLER

Farklı buğday kalitelerini paçal yapılarak, istenilen oranlarda sistemi buğdayla beslemeye yarar.
Paçal cihazı buğday silolarının alt çıkışına bağlanır, üzerinde dozajlama yüzdeleri bulunan sürgüler tavlama öncesi manuel olarak hareket ettirilerek ayarlanır. Otomasyon sistemi bağlanarak bir merkezden kontrol edilmesi de mümkündür. Herhangi bir arıza durumunda By-Pass sistemi mevcuttur.

Paçal
TEKLİF İSTE