ÜRÜNLER

Ana melas tankından alınan melası ilgili ünitelere aktarma işlemini gerçekleştirir.

Melas Pompası
TEKLİF İSTE