ÜRÜNLER

Kabuk soyucu makinesi buğdayın kabuğunun soyulmasında kullanılır.
- Buğday içerisindeki toz, kum ve ufak tohum gibi yabancı maddeleri ayırır.
- Buğday tanelerine yapışık olan toprak ve diğer yapışık taneleri ufalar, bakteri yükünü azaltır, buğdayı bakteri ve böceklerden te-
mizler. Ayrıca başaktan ayrılmamış tanelerin ayrılmasını sağlar.
- Buğday giriş kısmından makineye giren buğday direkt buğday soyma kısmına girer. Burada çelik rotorun dönmesiyle buğdayın kabuğu soyulur, kabuğu soyulan temiz buğday rotor üzerindeki paletler sayesinde çıkış kısmına yönlendirilir.
- Buğdaydan ayrılan kabuk ve tozlar rotor üzerindeki çelik örgülü telin deliklerinden hava ile makinenin dışarısına atılır.

 

Kabuk Soyucu
TEKLİF İSTE