ÜRÜNLER

Hava kanalı sac konstrüksiyondan imal edilmiştir.
- Hava klapeleri ile istenilen hava ayarını yapmak mümkündür.
- Mika camı sayesinde ürünün temizlenme işlemi net olarak görülür.
- Hava kanalı üründen hafif olan yabancı maddelerin hava yardımıyla ayrılmasında kullanılır. Çöp sasörü önü ve kabuk soyucu çıkışına monte edilir.
- Ürün giriş kısmında bulunan besleme tablası kanal boyunca homojen mal akışını sağlar.
- Boydan boya hareket ettirilen arka perde  ayar cıvataları vasıtasıyla kanal kesitinin istenildiği gibi ayarlanmasına imkan vermektedir. Kanaldaki hava hızının bu şekilde hassas olarak ayarlanması, kanaldan geçen hububatın içindeki hafif maddelerin istenilen miktarda ayrılmasını sağlar.

Hava Kanalı
TEKLİF İSTE