ÜRÜNLER

Pnömatik tasıma sistemlerinde granül ve toz gibi ürünlerin taşınmasında, ürünü düzgün şekilde sisteme aktarılmasında kullanılır.
Ürün eklüs üzerindeki bunkere geldiğinde, eklüs içerisindeki dairesel rotorun ceplerine dolar, rotorun dönmesi ile ürün alt hazneye aktarılır. Blower tarafından üretilen hava eklüsün bir tarafından girip diğer tarafdan çıkarken ürünü hava akışı ile istenilen noktaya taşır.
Kullanım yeri ve tonajlara göre değişik modelleri mevcuttur.

Eklüs
TEKLİF İSTE