ÜRÜNLER

Yem fabrikalarında yarı mamullerin tartılarak (karıştırılacak malzemenin) mamul haline dönüştürülmesinde kullanılır.

Dozajlama Kantarı
TEKLİF İSTE