ÜRÜNLER

Buğdayın taşını, toprağını, bütün toz zerreciklerini ve bakterilerini su ile temizler. Yağ ile suyun karışmasını önleyen çift salmastra tertibatlıdır.
- Buğdayın yıkama teknesine giriş yeri, ileri geri alınarak buğdayın suda kalma süresi ayarlanır. Üst vida hızla dönerek suyu çalkalayarak yıkama işlemini gerçekleştirir.
- Buğdaydan ağır olan yabancı maddeler (taş vb. maddeler) dibe çökerek ters yönde dönen taşlık vidasıyla dışarı atılır.
- Buğdayın içerisindeki toz, saman, çöp gibi hafif maddeler su yüzünde toplanarak kavuzluk deliğinden suyla dışarı atılır.
- Üst vidayla sürüklenen buğday santrifüj sistemiyle çalışan dik kurutma bölümüne gider. Dik kurutmada bulunan ve hızla dönen paletler ürünü panjur delikli saca doğru fırlatılarak suyun buğdaydan arınmasını sağlar.
- Sudan arınan buğday (nemli) üst başlık kısmında bulunan çıkış bölümünden ambarlara aktarılır.

 

Dik Yıkama
TEKLİF İSTE